سهم خراسان رضوی در بودجه سال آینده کشور تغییر نکرد

هم استان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی که با هفت درصد مساحت ایران ۸.۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده در بودجه سال آینده مشابه امسال بوده و تغییر خاصی در آن ایجاد نشده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی مجموع اعتبارات جاری و عمرانی این استان را در بودجه امسال ۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این رقم در لایحه بودجه سال آینده سه هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تعیین شده است.

رضا جمشیدی افزود: بر این اساس مجموع اعتبارات جاری و عمرانی خراسان رضوی در بودجه سال ۱۳۹۹ کشور ۱۰.۶ درصد افزایش یافته که این رشد برای دیگر استان‌های کشور ۱۰.۲ درصد است.

وی ادامه داد: این بدان معناست که رشد سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه ۱۳۹۹ در مقایسه با بودجه امسال از ۴.۷ درصد به ۴.۸ درصد ارتقا یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: به این ترتیب بودجه ۱۳۹۹ این استان نسبت به بودجه امسال بدون تغییر باقی مانده زیرا در مجموع با محاسبه همه کاهش‌ها و افزایش‌ها در لایحه بودجه سال آینده، سرجمع بودجه ۱۳۹۹ خراسان رضوی تنها یک دهم درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۸ این استان بیشتر شده است.

وی درآمد مصوب خراسان رضوی را در سال جاری معادل چهار هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: طی هشت ماه گذشته ۹۲ درصد از سهمیه هشت ماهه درآمد استان وصول شده است.

جمشیدی ادامه داد: میزان درآمدهای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال آینده پنج هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال ۲۳.۷ درصد افزایش دارد. همچنین رشد درآمد استان‌ها در بودجه سال آینده ۲۵.۵ درصد است به این معنا که به طور نسبی سهم تکلیفی درآمدهای سال ۱۳۹۹ خراسان رضوی از ۳.۵ درصد امسال به ۳.۴ درصد کاهش یافته لذا فشار کمتری برای وصول مالیات در استان وارد می‌شود.

وی همچنین اعتبارات امسال هزینه‌های دستگاه‌های استانی را ۷۰۸ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: برای سال آینده این اعتبارات به ۷۹۲ میلیارد تومان افزایش یافته که نشانگر ۱۲ درصد افزایش است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: این اعتبارات شامل دو بخش حقوق و مزایا و سایر هزینه‌هاست که تفکیک حقوق و سایر را ندارد اما آنچه مشخص است اینکه با توجه به میزان کسری امسال اعتبارات هزینه‌ای که مهمترین آن پاداش بازنشستگی کارکنان برای سال ۱۳۹۸ است نشان می‌دهد در سال آتی هم برای اعتبارات جاری با کسری مواجه خواهیم بود.

وی به اعتبارات عمرانی نیز اشاره و بیان کرد: مبلغ امسال این اعتبارات برای خراسان رضوی ۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان افزاش یافته است. بر این اساس رشد اعتبار خراسان رضوی ۱۰.۱ درصد و رشد همین اعتبار برای دیگر استان‌های کشور ۹.۴ درصد است لذا سهم اعتبارات استانی خراسان رضوی از مجموع منابع از ۳.۷۱ درصد به ۳.۷۴ درصد افزایش دارد.

جمشیدی گفت: بنابراین سهم نسبی خراسان رضوی از بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۳۹۹ با احتساب طرحهای ملی و ملی – استانی بیشتر شده است.

وی افزود: اعتبارات مربوط به سه درصد نفت و گاز استان خراسان رضوی نیز از ۲۶۰ میلیارد تومان امسال به ۱۵۶ میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است، این رشد منفی برای سایر استان‌های کشور هم اتفاق افتاده که دلیل آن شرایط فروش نفت است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: رشد منفی بودجه استان در این بخش معادل منفی ۴۰.۱ درصد است اما سایر استان‌ها منفی ۴۱.۵ درصد کاهش داشته‌اند لذا وضعیت خراسان رضوی بهتر از سایر استان‌های کشور است. بنابراین سهم خراسان رضوی در اعتبارات مربوط به سه درصد نفت و گاز از ۵.۴ درصد امسال به ۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

وی گفت: میزان اعتبارات استانی امسال ۲۱۶ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۳۵۱ میلیارد تومان افزایش یافته است بنابراین این اعتبارات برای خراسان رضوی ۶۲.۴ درصد رشد دارد و رشد استان‌های دیگر۶۶ درصد است به این ترتیب سهم خراسان رضوی از ۴.۸ درصد به ۴.۷ درصد کاهش یافته است.

جمشیدی با اشاره به دیگر بخش‌های لایحه بودجه ۹۹ کشور و سهم استان خراسان رضوی افزود: در بخش اعتبارات ۲۷صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز امسال سهم استان ۵۷ میلیارد تومان است که این میزان در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به ۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۵۵ درصد رشد است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات تبصره ۱۹ نیز امسال سهم خراسان رضوی ۶۷ میلیارد تومان است و سال آینده این اعتبارات به صورت کامل ملی شده و به این ترتیب این بخش بودجه استانی حذف شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: همچنین اعتبارات در بخش مصوبات خاص که امسال برای خراسان رضوی ۳۵ میلیارد تومان تعیین شده بود و همه استان‌ها دارای این بخش بودند، در لایحه سال ۹۹ بودجه این ستون اعتبارات از سهم استان‌ها ملی شده است.

وی با بیان اینکه ستون جدیدی در اعتبارات استان‌ها با عنوان توسعه و تکمیل راه‌های روستایی در لایحه پیشنهادی بودجه ایجاد شده است افزود: در این قالب ۲۶۰ میلیارد تومان برای استان‌های کشور پیش بینی شده که سهم خراسان رضوی از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

جمشیدی ادامه داد: در بخش اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قسمت استانی امسال ۴۸۱ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که سال آینده این میزان به ۳۴۶ میلیارد تومان کاهش یافته که سهم همه استان‌ها در این بخش ۲۸ درصد کاهش دارد بنابراین سهم استان ما امسال و سال آینده معادل ۴.۸ درصد است.

وی گفت: در اعتبارات قانون متوازن استفاده از امکانات کشور در قسمت ملی سهم خراسان رضوی در سال جاری ۲۰۶ میلیارد تومان است که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده این میزان به ۳۴۲ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۶۵.۸ درصد رشد است .

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: در این بخش خراسان رضوی ۴.۷ درصد کل اعتبارات این بخش را دارد.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده مربوط به آن دسته از طرح های ملی که عنوان طرح و نام خراسان رضوی در آن قید شده است سهم این استان در سال جاری ۷۸۶ میلیارد تومان است که در لایحه پیشنهادی به یک هزار و ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

جمشیدی گفت: این استان در این زمینه ۳۰.۱ درصد رشد در لایحه پیشنهادی بودجه دارد و سایر استان‌ها ۱۵ درصد رشد داشته اند، لذا سهم ما از ۲.۶ درصد امسال به ۲.۹ درصد در سال آینده افزایش یافته است.

وی در خصوص بودجه زیارت نیز افزود: چیزی تحت عنوان بودجه زیارت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور وجود ندارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: اما در دو موضوع زیرسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه کلانشهرهای مذهبی ۹۵ میلیارد تومان برای کشور پیش بینی شده که ما هم از این ردیف منتفع می‌شویم.

وی گفت: در نوسازی بافت فرسوده هم ۵۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

جمشیدی افزود: ساماندهی حاشیه کشف رود جزو مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به خراسان رضوی بود که در طول پیگیری های متعدد در لایحه بودجه ردیف برای آن پیش‌بینی شده است که گرچه عدد مورد انتظار ما نیست اما همین که جزو پروژه‌ها قید شده است این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا ۲۵ میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه رودخانه کشف رود در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پیش‌بینی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: این لایحه باید با بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بودجه سال ۹۹ کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

لطفا افزونه اد بلاک خود را غیر فعال کنید سپس رفرش کنید