شهرداری باید زمینه اشتغال اصناف پاکسازی شده جاده توس را فراهم کند

0

شهرداریمعاون رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: حال که جاده توس از وجود اصناف مزاحم پاکسازی شده  شهرداری موظف است در صورت مراجعه صاحبان این اصناف برای دریافت غرفه آنها را سازماندهی کند.
به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد،  سید امیر مرتضوی در پی پاکسازی جاده توس از سازه ها و وانت بارهای اصناف مزاحم بیان کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت است رضایت مندی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرایمی است که تا پیش از این در این منطقه رخ میداد
وی اظهار کرد: جرایمی مانند خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی،بروز تصادفات، فروش اموال مسروقه و مزاحمت برای نوامیس از جمله جرایمی است که در این منطقه رخ میداد اما پاکسازی این منطقه و جمع آوری سازه ها و وانت بارها از بروز جرائم بعدی جلوگیری می کند.
وی تصریح کرد: لازم است شهرداری مراکزی برای اشتغال این افراد در حریم شهری ایجاد کند تا کسانی که وانت ها و سازه هایشان جمع آوری شده است راهی برای امرار معاش خود داشته باشند تا بخاطر بیکاری به سمت ارتکاب جرائم سوق داده نشوند چرا که جمع آوری این سازه ها با هدف پیش گیری از بزه های موجود بود و نباید این اقدام منجر به بروز بزه های ارتکابی جدید شود.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید