هوای مشهد در وضعیت هشدار

0

هواشاخص کلی هوای مشهد در نخستین روز هفته جاری در وضعیت هشدار قرار گرفت و به معنای قرار گرفتن در وضعیت هشدار چراغ ایستگاه های پالایش هوا زرد شد.

به گزارش پایگاه خبر صدای مشهد، براساس گزارش ایستگاه های سنجش هوای مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد کیفیت هوای صبح شنبه در مشهد با شاخص ۱۰۶ اِی. کیو. آی در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

براین اساس ایستگاه های مفتح، خاقانی، خیام شمالی، چمن، کریمی و خیام جنوبی به ترتیب با اعداد ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۳۳، ۱۲۹ و ۱۰۵ اِی. کیو. آی بیشترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند.

ایستگاه های ساختمان، سجاد، صدف، تقی آباد، نخریسی، لشگر و آوینی نیز وضعیت هوای مشهد را در حالت سالم نشان دادند.

عددشاخص کیفیت هوای پاک صفر تا ۵۰ اِی. کیو. آی، هوای سالم ۵۱ تا ۱۰۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای گروه های حساس(هشدار) ۱۰۱ تا ۱۵۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای تمام گروه ها(هشدار) ۱۵۱ تا ۲۰۰ اِی. کیو. آی، بسیار ناسالم) اضطرار) ۲۰۱ تا ۳۰۰ اِی. کیو. آی و خطرناک (بحران) بیشتر از ۳۰۰ اِی. کیو. آی است.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید