نمایشگاه مسکن ، ساختمان سازی و فرصت های سرمایه گذاری سرآمد دیگر نمایشگاههای

0

نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری ، فرصتی برای هم افزایی و مشارکت مدیران اقتصادی شهرمشهد و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم کرده است .

نایب رئیس شورای شهر اسلامی مشهد گفت : نمایشگاه مسکن ، ساختمان سازی و فرصت های سرمایه گذاری سرآمد دیگر نمایشگاههای کشور است .

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشهد ، کمال سرویها در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما بیان کرد : اوراق مشارکت و طرح بارش باران در جذب سرمایه های خرد مردمی نقش موثری را دارد .

وی با استقبال از طرح بارش باران ، این طرح را یکی از طرح های بسیار خوب دانست و افزود : ولی اطلاع رسانی به مردم در این زمینه کافی نبوده و باید به صورت گسترده تر اطلاع رسانی شود .

وی ضمن ارزیابی مثبت حضور انبوه سازان درنمایشگاه مسکن ، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری اظهار کرد : حضور انبوه سازان چه در مصالح و چه در سازه های مختلف ساختمان موجب آشنا شدن مردم با این سرمایه گذاران می شود .

نایب رئیس شورای شهر اسلامی مشهد تصریح کرد : امیدواریم در عرصه های مختلف با همکاری و نزدیکی این گروه ها ازاین رکود حاکم بر کشور کاملا خارج شویم .

وی با اشاره به استقبال انبوه سازان و سرمایه گذاران از این نمایشگاه اظهار کرد : نمایشگاه مسکن ، ساختمان سازی و فرصت های سرمایه گذاری در مشهد سرآمد نمایشگاه شهرهای دیگر است .

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید