نذر خون؛ روزهایی برای اهدای زندگی

0

خراسان رضوی برای اهدای گلهای خون استمداد می طلبد

تابستان گرم امسال و انبوه زائران به قصد زیارت و درمان دل به جاده زیارت زده اند و این سبب شده که سازمان انتقال خون در خراسان رضوی برای اهدای گلبول های خون استمداد بطلبد تا نیاز خونی زائران و مجاوران حریم رضوی را پاسخگو باشد.

نهم مرداد ماه روز اهدا خون بود؛ در این روز استاندار خراسان رضوی در مرکز انتقال خون امام رضا (ع) حضور یافت و در طرح “نذر خون” شرکت کرد.

وی به ضرورت بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه امکانات و تاسیسات انتقال خون با توجه به گستردگی و حجم کار تاکید کرد.

با تاکید استاندار بنظر می رسد علاوه بر ضرورت حضور شهروندان برای اهدای خون و شرکت در طرح ” نذر خون” باید فراخوانی ویژه نیز برای خیران حوزه سلامت داد که در حوزه انتقال خون استان نیز دست یاری مدیران این حوزه را که به سویشان دراز شده بفشارند.

🔷فراخوان خیران سلامت

تابستان است و از سراسر کشور و جهان اسلام بسیاری به نیت شفا و بهره گیری از ظرفیت های حوزه سلامت مشهد را مقصد سفر قرار می دهند؛ نیکوست که خیران قدمی در این وادی بگذارند تا شفای همه بیماران که گره خورده به بسته های قرمز رنگ خون بدون دغدغه حاصل شود.

مشهدی های عزیز” نذر خون” گامی است خیرخواهانه که سازمان انتقال خون خراسان رضوی شما را به شرکت در آن دعوت می کند.

#رنگامیز

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید