موانع خصوصی سازی پروژه های زیست محیطی استان

0

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: مناطق اکولوژیک خراسان رضوی با وسعتی معادل ۲.۵ میلیون هکتاربا ۴۱ منطقه و۲۱  درصد از سهم مساحت استان در رتبه اول تعداد مناطق حفاظت شده کشور قرار دارند.

به گزارش صدای مشهد، تورج همتی افزود: از طرفی مسائل کمی و کیفی منابع آب، آلودگی هوا وگردوغبار، پسماندها، تغییرات اقلیمی و خشکسالی، محدودیت ظرفیت های اکولوژیک و عدم تطابق منابع و مصارف کماکان چالش های اساسی محیط زیست استان هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه از ۳۷ دشت استان ۳۴ دشت ممنوعه یا بحرانی هستند، خاطر نشان کرد: از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندار خراسان رضوی درخواست می شود اعتباری برای مطالعه پایش فرونشست دشت های استان تعیین شود.
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اعتبارات قانون استفاده متوازن فصل گردشگری با موضوع ایجاد زیر ساخت های طبیعت گردی در پارک ملی تندوره،اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان و پارک طبیعت پردیسان شاندیز گفت: در این راستا تاکنون ۲۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و به ۱۱۰ میلیارد ریال دیگر از اعتبارات بخش دولتی نیاز است.
این مقام مسئول در پایان مشکلات واگذاری پروژه های محیط زیستی به بخش خصوصی را محدودیت قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع عنوان کرد و تنها راهکار لازم در این راستا را واگذاری بصورت اجاره (  lease) ومشارکتی با نظارت عالیه حفاظت محیط زیست دانست.

*روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید