مظلومیت حیوانات و حیات وحش در مشهد/ بعد باغ وحش این بار هشدار دادستانی به باغ پرندگان

0

معاون دادستان مشهد گفت: در صورت اینکه دستگاه‌های متولی به‌این نتیجه برسند که باغ پرندگان موفق به‌انجام همه تعهدات خود نبوده، امکان تعطیلی موقت و دائم وجود دارد.

به گزارش صدای مشهد، محمد بخشی محبی اظهارکرد: اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی طی بازدیدی که از باغ وحش مشهد داشت، برخی از شرایط بهداشتی باغ وحش را درحد استاندارد ندید و به‌دلیل احتمال بروز برخی بیماری‌ها دامپزشکی اقدام به‌تعطیلی باغ وحش مشهد کرد تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

معاون دادستان مشهد با اشاره به‌اینکه در مدت تعطیلی باغ وحش، مالکین، شبکه دامپزشکی و حفاظت محیط زیست اصلاحات لازم را در باغ وحش انجام دادند؛ بیان کرد: ضمن اقدامات اصلاحاتی صورت گرفته مالکین باغ وحش مشهد با حضور در دادسرا تعهدات لازم را به‌دادستانی برای اصلاح و استانداردسازی ساختار دادند، همچنین دامپزشکی اعلام کرد که با توجه به‌اقدامات صورت گرفته از سمت مالکین امکان بازگشایی مجدد باغ وحش مشهد وجود دارد.

وی ادامه داد: مجوزهای قضائی لازم برای بازگشایی مجدد باغ وحش به‌صورت مشروط صادر و در آن قید شد که مالکین باغ وحش مشهد متعهد به‌برنامه زمان‌بندی محیط زیست و دامپزشکی نسبت به‌اصلاح ساختار و استانداردسازی لازم باشند و در صورت تخطی از تعهدات و به‌خطر انداختن سلامت مردم این امکان برای دستگاه‌های نظارتی سلامت وجود دارد تا نسبت به‌تعطیلی مجدد باغ وحش اقدام کنند.

بخشی محبی با اشاره به‌اینکه هدف اصلی دادستانی اصلاح و استانداردسازی باغ وحش مشهد است؛ اظهار کرد: در هرجا که سلامت مردم به‌خطر بی‌افتد، دستگاه‌های نظارت سلامت وظیفه دارند تا اقدامات پیشگیرانه داشته باشند که یکی از این اقدامات پیشگیرانه تعطیلی‌های موقت است.

معاون دادستان مشهد تصریح کرد: امیدوارم، با پیگیری رسانه‌ها و تعهدات مالکین در خصوص اصلاحات، باغ وحش مشهد به‌حد استاندارد لازم برسد تا ما شاهد تعططیلی آن نباشیم، زیرا باغ وحش یک نیاز برای مشهد بوده و یک فرصت برای جذب گردشگر محسوب می‌شود.

وی درباره مهلت یک ساله محیط زیست به‌باغ وحش مشهد توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست بنا به‌تعطیلی باغ وحش مشهد داشت، اما با پای در میانی دادستانی برای حفظ باغ وحش مهلت یک ساله‌ای را سازمان حفاظت محیط زیست به‌مالکین باغ وحش مشهد برای استانداردسازی داد که با توجه به‌اقدامات خوبی که توسط مالکین باغ وحش در حال انجام است این فرصت به‌کمتر از یک سال برای دریافت مجوزهای لازم سازمان حفاظت محیط زیست کشور تقلیل پیدا می‌کند.

بخشی محبی اضافه کرد: در صورتی که مالکین باغ وحش مشهد موفق به‌رعایت ضوابط لازم نشوند، حفاظت محیط زیست می‌تواند در خصوص بازپس‌گیری حیوانات امانی یا تعطیلی موقت و دائم باغ وحش مشهد اقدام کند.

معاون دادستان مشهد درمورد باغ پرندگان توضیح داد: گزارش‌های از سوی بازدیدکنندگان و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌دادسرا در خصوص باغ پرندگان واصل شد که در ابتدا به‌مراجع نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، دامپزشکی و شهرداری در این خصوص مکاتبات لازم صورت گرفت تا قبل از ورود دادستانی نظارت‌های لازم را انجام دهند، در صورت اینکه دستگاه‌های متولی به‌این نتیجه برسند که باغ پرندگان موفق به‌انجام همه تعهدات خود نبوده، امکان تعطیلی موقت و دائم وجود دارد.

فارس

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید