مشارکت بانک تجارت در طرح های اقتصادی شهرداری مشهد

0

معاون اقتصادی شهردار مشهد از مشارکت بانک تجارت در طرح های اقتصادی شهرداری مشهد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، محمد رضا مزجی اظهار کرد: در جلسه ای که با مدیران بخش سرمایه گذاری بانک تجارت تهران پیرامون تعیین تکلیف حساب های فی ما بین برگزار شد برای نهایی کردن قرار دادهای لازم تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد اضافه کرد: در این جلسه در خصوص تاسیس صندوق زمین و ساختمان، فروش سهام با صندوق زمین و ساختمان و فروش سهام صندوق با کمک بانک تجارت بررسی هایی انجام شد.
مزجی تصریح کرد: با تصویب این طرح در شورای مدیران این وزارت خانه جهت انعقاد قرار داد فی مابین اقدام گردید.
وی بیان کرد: در جلسه ی دیگری نیز با مسولین این بانک، پیرامون معرفی طرح بارش باران ۲ بحث و با کمک کارشناسی های آنها اقدامات نهایی صورت پذیرفت.

معاون اقتصادی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر گردید مدیران بانک از محل پروژه های صندوق زمین و ساختمان در مشهد بازدید کنند.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید