مردمی بودن طرح نائب الزیاره حفظ شود/ نائب الزیاره تاثیر به سزایی در ترویج فرهنگ رضوی دارد

0

محمد پیراسته در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طرح نائب الزیاره طرح بسیار زیبایی است چرا که یک عده ممکن است تاکنون چشم شان به صحن و سرای علی بن موسی الرضا نیافتاده باشد و این طرح می تواند کمک کند و در آن لحظات خاص نائب الزیاره ها به یاد آن کسانی باشند که نتوانسته اند به مشهد سفر کنند.
وی افزود: طرح نائب الزیاره در ترویج فرهنگ رضوی تاثیر گذار است اما مطلبی که وجود دارد این است که تمامی این طرح ها به مثابه یک جرقه است و این طرح ها دل ها را بیدار و شیفته امام رضا می کند و سبب می شود که ما ادامه مسیر را با بصیرت بیشتری پیش رویم.

رئیس حوزه شهردار مشهد گفت: هرکاری مردمی باشد بهتر است اما ما در شهرداری مشهد بنا را بر این گذاشته ایم که در طرح هایی همچون رسم میزبانی ، جهاد خدمت و طرح نائب الزیاره مردمی بودنش حفظ شود.

با بیان اینکه مردمی بودن یک طرح سبب دوام آن می شود، گفت: هرکاری برای شروع آن ابتدا باید در یک مقاطع خاص برگزار شود تا خود را به اثبات برساند؛ برای شروع کار باید بودجه ای در نظر گرفته شود و این کار خوب است اما اینکه تمامی کار به نهادها و بودجه های دولتی و شبه دولتی واگذار شود را کار خوبی نمی دانم.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید