شبکه های اجتماعی، بحران‌زایی یا مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه: سیل رسانه ای!

0

 

با شروع سال جدید مردم ایران روزهای سختی را همراه با بارش های پیاپی و وقوع سیل تجربه کردند.

ضعف های مدیریتی، دعواهای سیاسی، رفتارهای پوپولیستی باز هم همراه با سیل جریان داشتند، اما نقش فعالان شبکه های اجتماعی در جریان سازی متناسب کمرنگ بود. آژیر خطر رسانه ای باید به صدا در بیاید تا جاری شدن سیل، سبب ایجاد جریان اخباری ناسالم و نا امید کننده نشود که خانمان براندازتر از رودهای خروشان خواهد بود. چه بسا این جریان گل آلود و ملتهب بستری برای ماهی گیری رسانه های معاند شود.

نقش رسانه در مدیریت پنهان حوادث وبحران کلیدی است و در میزان تاب آوری مردم و کاهش یا افزایش نفوذ عملیاتی در مناطق حادثه دیده تاثیر دارد. گزارش لحظه ای وظیفه رسانه است اما عدم توجه به نوع و جهت گیری اطلاع رسانی و بازخورد انتشار خبر در سطوح محلی، استانی یا بین المللی می تواند عواقبی داشته باشد. شبکه های اجتماعی نیز اقیانوسی مواج از اطلاعات است که گاهی امواج سهمگین و بزرگی از اطلاعات ایجاد می کند که در صورت عدم مدیریت و هدایت کارشناسان این حوزه به خاطر ضریب نفوذ بالا به شدت مخربند.

فراموش نکنیم برای مخاطب در مناطق حادثه دیده موبایل و فضای مجازی در دسترس ترین منبع خبری است و بر اساس این خبرها تصمیم می گیرد یا دچار ترس می شود. گاهی مدیریت بحران در مراکز تصمیم ساز بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی انجام میگیرد.

تنها نتیجه اغراق در ضعف ارگان های مدیریتی و مانور منفی روی افراد و نهادها برای تسویه حساب های جناحی در هنگام حادثه کمک به موج سواری بیگانگان است.

نپرداختن به امداد رسانی ها و فعالیتهای مثمر ثمر و انتقاد های غیر کارشناسی که عمدتا با نام مطالبه گری انجام میشود افکار عمومی را درگیر و سیل ناامیدی در جامعه را دامن میزند.

خلاصه سخن اینکه؛ رسانه مدرن و پویا با نشر اخبار دقیق در شرایط بحرانی از مرجعیت افرادسودجو، ناآگاه و فاقد سواد رسانه ای در نشر اطلاعات نادرست و شایعات جلوگیری می کند.

*ملیحه رنگ آمیز طوسی

کارشناس ارشد مدیریت رسانه

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید