دولت از بخش خصوصی حمایت می کند

0

معاون اول رییس جمهوری در دیدار تجار ایرانی فعال در الجزایر گفت: یکی از جهت گیری های اصلی دولت حمایت از بخش خصوصی است.

به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، اسحاق جهانگیری که صبح روز چهارشنبه به الجزایر سفر کرده است در نشست نمایندگان بخش خصوصی فعال در الجزایر اظهار کرد: با شرایط بین المللی امروز، فرصت خوبی پیش روی کشور قرار گرفته است و این بسیار مهم است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تحریم هایی که علیه ایران وضع شد متاسفانه به ضرر مردم و شرکت های خصوصی ایرانی شد.
وی بیان کرد: آنها(تحریم کنندگان) یک موضوع را بهانه کردند تا این همه تحریم علیه ایران وضع کنند و به ایران فشار وارد آورند.
وی افزود: کشورهای ۱+۵ که خود بانی همه فشارها بوده است؛ قطعنامه پیشنهاد می دهند در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شود و همه قطعنامه های قبلی را لغو می کنند.
معاون اول رییس جمهوری عنوان کرد: ان شاالله تا چند هفته دیگر با انجام کارهایی در ایران به سمت لغو تحریم ها پیش می رویم.
وی توانمندی شرکتهای خصوصی را افتخار بزرگ برای کشور دانست و گفت: الجزایر کشور پولدار و دارای نفت و گاز است.
وی ادامه داد: ما و همچنین شرکتهای خصوصی ایرانی باید برای آفریقا یک برنامه جدی داشته باشیم چرا که به طور طبیعی بخشی از بازار ما در آفریقا است.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ایران و الجزایر دارای بهترین روابط سیاسی و اشتراکات فراوان هستند؛ گفت: باید جایگاه مهمی برای صادرات به این کشور در نظر بگیریم.

منبع: ایرنا

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید