اشاعه حجاب نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است

0

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی در کمیته عفاف و حجاب گفت: حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی، اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، محمد سالاری  با اشاره به اینکه حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی، اسلامی است اظهار کرد: حجاب و عفاف پدیده مذهبی – ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
وی افزود: نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و مطابق با الگوی اداری در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان  می تواند در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تاثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: باید دقت داشته باشیم که نماز ظهر وعصر  به موقع و به صورت جماعت در شرکت  و زیر مجموعه  خوانده شود و در این مواقع از گذاشتن جلسات خوداری کنیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی تصریح کرد: ما درشرکت مخابرات خراسان رضوی در راستای قوانین ودستور العمل های عفاف و حجاب حرکت می کنیم  و این دستورالعمل ها  با فرهنگ اسلامی ما کاملا همخوانی دارد.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید