توسعه طرح خادمین رضوی الگویی موفق برای کشور است

0

توسعهمعاون فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد گفت: طرح خادمین رضوی می تواند به الگویی موفق در سراسر کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، وحید جلیلی در همایش فرهنگ میزبانی اظهار کرد: براساس آماری موجود هر سه الی چهار سال یکبار کل جمعیت ایران به مشهد مقدس سفر می کنند که برهمین اساس در این ایام هر مشهدی نیز باید خادم حرم یا حریم رضوی باشد.
وی افزود: طرح خادمان حریم رضوی یک حرکت بسیار مبارکی است که باید توسعه یافته و  ازظرفیت مردم نیز در اجرای آن استفاده شود.
معاون فرهنگی شهردار مشهد  با بیان اینکه از ابتدا سال آینده مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی تلقی می شود و باید برای آن برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد ، گفت: باید فرهنگ رضوی در سطح بین المللی ترویج پیدا کند.
جلیلی یادآور شد: زائر تنها به کسی گفته نمی شود که به حرم رضوی ورود پیدا کند بلکه کسی  هم که از شهر خود قصد زیارت علی بن موسی الرضا را می کند، زائر  شناخته می شود که باید برای آنها خدمت رسانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی خدمت داوطلبانه به زائران امام هشتم (ع) و طرح جهاد خدمت باید در هر سطحی گسترش یابد، عنوان کرد: شکل گیری جریان فرهنگی با محوریت خادمین رضوی می تواند به الگویی موفق در سراسر کشور تبدیل شود.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید