تنبیه بدنی دانش آموز در ناحیه ۵ آموزش و پرورش مشهد

0

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تنبیه بدنی دانش آموز ناحیه ۵ آموزش و پرورش مشهد را تائید کرد.

به گزارش صدای مشهد، مهدی مجیدی‌فر مدیر روابط‌ عمومی آموزش و پرورش خراسان‌رضوی گفت: یکی از دانش‌آموزان ناحیه ۵ آموزش و پرورش مشهدمقدس توسط معلم خود تنبیه بدنی شده است.

وی با اشاره به اینکه با دستور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌رضوی کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده گفت: این اتفاق در یکی ازمدارس پسرانه مقطع ابتدایی ناحیه ۵ آموزش و پرورش رخ داده است.

مجیدی فر ادامه داد: اگر قصوری در این زمینه از سوی آموزش و پرورش رخ داده باشد قطعا برخورد خواهیم کرد.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید