تشکیل شورای نظارت بر نمایش خراسان رضوی

0

شورای نظارت برنمایش خراسان رضوی در معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تشکیل شد.

به گزارش صدای مشهد، محمدرضا محمدی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به دغدغه های مدیرکل مبنی بر رضایت حداکثری هنرمندان و احترام به پیشکسوتان عرصه تئاتر اسامی شورای نظارت قبلی برای صدور ابلاغ به اداره کل نمایش ارسال شد.

وی با اشاره به تبصره ٢ماده ٢ آیین نامه شورای نظارت بر نمایش کشور گفت: شورای نظارت بر نمایش در مراکز استان ها برعهده ادارات کل می باشد که از این پس اعطای مجوز در شهرستان مشهد نیز بر عهده ی این معاونت است.

محمدی در پایان تاکید کرد: شورای نظارت بر نمایش استان در معاونت هنری و سینمایی تشکیل می شود.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید