برای اولین بار در کشور؛ نقشه جامع محیط زیست خراسان رضوی تدوین شد

0

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: تدوین نقشه جامع محیط زیست استان با رویکرد آمایش راهبردی برای نخستین بار درسطح کشور صورت می پذیرد.

به گزارش صدای مشهد، تورج همتی یکشنبه شب در نخستین نشست شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: نقشه جامع محیط زیست استان هم اکنون در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است و تدوین نقشه جامع محیط زیست با رویکرد آمایش راهبردی برای نخستین بار درسطح کشور صورت می پذیرد و حفاظت محیط زیست خراسان رضوی دراین خصوص پیشرو بوده است.

وی افزود:سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار خراسان رضوی با رویکرد آمایش راهبردی با لحاظ نگرش سیستمی و ظرفیت ها و محدودیت های محیط زیست درجهت گیری توسعه تدوین شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست ادامه داد: این سند به عنوان نقشه راهی برای برنامه های عملیاتی جامع بر مبنای سناریو های محیط زیست محور و ترسیم ماموریت های محوله بر اساس اسناد آمایش و توسعه استان است.

وی گفت: ۱۴ منطقه از مناطق چهارگانه استان دارای طرح توجیهی و طرح جامع مطالعاتی هستند که به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار می گیرند و هم اکنون طرح های مطالعاتی تالاب بزنگان و مدیریت زیست بوم رودخانه تجن و مقابله با گرد و غبار در مناطق حفاظت شده سیرخون، درونه و پناهگاه حیات وحش شیر احمد از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده است.

همتی تصریح کرد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، صراحتاً “پژوهش” را از ارکان ذاتی ادارات کل حفاظت محیط زیست دانسته و ادارات کل نیز در قالب مراکز تحقیقات زیست محیطی فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: توسعه فناوری، مالکیت فکری و اجرایی شدن یافته های پژوهشی در حوزه حفاظت محیط زیست از مهمترین خروجی های نشست های تعاملی متولیان حفاظت محیط زیست با دانشگاهیان بوده است و ارتقاء حفاظت محیط زیست به یک سازمان پژ‍وهش محور و دانش بنیان از مهمترین اهداف توسعه و دلیل شکل گیری شورای پژوهشی است.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید