بحث واگذاری پروژه کیش به بانک صادرات صحت ندارد

0

بحثمدیرعامل پدیده گفت: بحث واگذاری پروژه کیش به بانک صادرات صحت ندارد
به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، دکتر محسن شوشتری با بیان اینکه بحث واگذاری پروژه کیش به بانک صادرات صحت ندارد اظهار کرد: هیات مدیره، ستاد تدبیر و بنده به هیچ وجه نسبت به واگذاری پروژه کیش به بانک صادرات تمایلی نداریم.
وی با بیان اینکه بانک صادرات هم مانند دیگر طلبکاران پروژه است، افزود: من و هیات مدیره معتقدیم مردم نسبت به دریافت مطالباتشان نسبت با بانک ها و موسسات دولتی در اولویت قرار دارند.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید