اولین نشست مدیرکل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی در مشهد

0

‍نشست صمیمی دربندی؛ مدیر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزاری شد.

به گزارش خبرنگار صدای مشهد؛ ظهر چهارشنبه اولین جلسه هم اندیشی مدیرکل مطبوعات ارشاد با حضور مدیران رسانه استان، اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات، رییس بسیج رسانه خراسان رضوی برگزار شد.
دربندی در این نشست قوانین و برنامه های جدید ارشاد را برای مدیران رسانه تبیین کرد.
وی با یادآوری خطاهای مطبوعات از جمله انتشار آمار غیر مستند، شایعات، انتشار خبر از زندگی چهره ها، بزرگنمایی تولیدات خارجی و بهره برداری از محتوای کپی شده بدون ذکر نام منبع را در این حوزه برشمرد.
دربندی همچنین به واگذاری ۱۶ بند شرح وظایف ارشاد به خانه مطبوعات اشاره کرد.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید