افشاگری درباره مجوزهای خاص واردات خودرو

0

با بررسی مجوزهای ورود تعدادی از خودروهای سنگین به داخل کشور طی سالهای گذشته، مشخص شده که این خودروها با وجود قرار نداشتن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به واردات، مجوز ورود پیدا کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری صدای مشهد، بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مسئولان اجرایی، اعلام شده است که با بررسی مجوزهای ورود تعدادی از خودروهای سنگین به داخل کشور طی سالهای گذشته، مشخص شده که این خودروها با وجود قرار نداشتن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به واردات، مجوز ورود پیدا کرده اند.

از جمله آنها، سوء استفاده از عنوان «مصارف خاص» از محل مصوبه تیرماه سال ۸۷ دولت سابق است که به عنوان مثال، در حالی که تعدادی خودرو با این مجوز و تحت عنوان ظرفیت ۲۰۰ تن به کشور وارد شده اند، با استعلام از کارخانه سازنده، ظرفیت خودروها ۴۴ تن اعلام شده است.

منبع: خراسان

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید