افتتاح ۱۶پروژه در حاشیه شهرمشهد با حضور وزیرراه

0

۱۶پروژه در حاشیه شهر مشهد با اعتبار بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش صدای مشهد، با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۱۶ پروژه پروژه بازآفرینی در سکونتگاه های غیررسمی شهر مشهد با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
از جمله این پروژه ها می توان به ۳ پروژه احداث فضای آموزشی و فرهنگی به متراژ ۲ هزار و ۱۹۵ مترمربع با اعتبار ۱۷ هزار و ۶۳۲ میلیون ریال، یک پروژه فضای ورزشی به متراژ یک هزار و ۶۲۰ مترمربع با اعتبار ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و یک پروژه فضای بهداشتی درمانی به متراژ ۹۱۵ مترمربع با اعتبار ۱۰ هزار میلیون ریال اشاره کرد.
همچنین یک پروژه زیباسازی پارک به متراژ ۴ هزار و ۳۰۰ مترمربع با اعتبار ۳ هزار و ۳۷۵ میلیون ریال، یک پروژه اجرای شبکه فاضلاب به میزان ۱۵ و ۶ دهم کیلومتر و با اعتبار ۳۶ هزار و ۸۸۰ میلیون ر یال، ۲ پروژه بهسازی و بهبود معابر به طول ۸ کیلومتر با اعتبار ۲۸ هزار و ۲۴ میلیون ریال، ۷ پروژه تأمین برق و روشنایی و تقویت شبکه و ۲ هزار و ۳۰۰ چراغ روشنایی با اعتبار ۱۴۹ هزار و ۹۳۴ میلیون ر یال از دیگر پروژه هایی است که افتتاح شد.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید