استقبال عمومی مجموعه هلدینگ های سرمایه گذاری کلان شهرها از تهاتر زمین وپروانه با شهرداری مشهد

0

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با این استراتژی که محصولات سرمایه گذاری یا همان زمین را در مشهد ، کیش ، تهران و دیگر کلان شهر ها خریداری نموده و به ازای آن ، پروانه ساخت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.

مدیر سرمایه گذاری ها و مشارکت های سرمایه گذاری معاونت شهرداری مشهد از استقبال عمومی مجموعه هلدینگ های سرمایه گذاری کلانشهرها درخصوص تهاتر زمین و پروانه با شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای مشهد ، رشید صحابی در حاشیه نمایشگاه مسکن ، انبوه سازان وفرصت های سرمایه گذاری بیان کرد : معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در حوزه ساختمان سازی ،بنکداری ساختمان را ایجاد کرده است.

وی افزود: موضوع تهاتر زمین تنها درصنعت ساختمان نیست و در هر صنعت و کالایی یک صنف بنکداری وجود دارد که معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز با توجه به این موضوع به بنکداری در حوزه ساختمان وارد شده است.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های کلان اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با این استراتژی که محصولات سرمایه گذاری یا همان زمین را در مشهد ، کیش ، تهران و دیگر کلان شهر ها خریداری نموده و به ازای آن ، پروانه ساخت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.

صحابی تهاتر زمین وپروانه با سایر شهر های را عامل جذب سرمایه های غیر بومی به مشهد دانسته و اظهار کرد : با خرید زمین توسط معاونت به ازای پروانه ساخت ، نه تنها سرمایه گذاراز زمین بهره برداری کرده و باعث رونق آن منطقه می شود بلکه سود حاصل از آن را نیز در در جای دیگری سرمایه گذاری خواهد کرد.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های کلان اقتصادی شهرداری مشهد گفت : شهرداری مشهد با جذب سرمایه گذاران غیر بومی باعث اشتغال بیشتر افراد و کم شدن بزه های اجتماعی می شود که این نیز در نوع خود بی نظیر است .

وی با اشاره به اینکه این طرح با استقبال عمومی مجموعه هلدینگ های سرمایه گذاری در کلانشهرهای کشور مواجه شده است بیان کرد : این طرح در شرایط رکود حاکم بر کشورنشان دهنده توانمندی شهرداری در زمینه جذب سرمایه های کلان برای توسعه اقتصادی مشهد است .

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید